NECMETTİN DEMİRSOY HAKKINDA

 

Makine, tekstil, inşaat, elektrik, kimya, maden, petrol rafineri, şalt sahası, taş ocakları, çimento, şeker fabrikaları, dokuma fabrikaları, LPG tesisleri, HES, baraj, gölet, askeri tesisler vb kamu ve özel sektörlerde yapılan denetimler, işçi, iş veren ve teknik kadrolara verilen eğitimler, iş kazası, meslek hastalıkları incelemeleri, iş mahkemeleri, Asliye, Hukuk, Sulh Hukuk, Asliye ve Ağır Ceza Mahkemeleri, C. Baş Savcılıkları gibi Adli Yargıda bilirkişilik çalışmaları, yaklaşık 5.000 işyeri denetimi, 10.000’den fazla iş kazası incelemeleri ile yer aldığı 27 yıllık iş tecrübesi ve birikimiyle iş kazalarının önlenmesine yönelik hedef ile iş kazası öncesi ve sonrasının değerlendirilmesinde Temel İş güvenliği – İş Hukuku ile ilgili Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti sunulmaktadır.

 

KAİZEN-ISG İŞ GÜVENLİĞİ NEDEN GEREKLİ?

 

Üretmek ve Kazanmak için

Sürekli Değişim, Gelişim ve İyileştirme için

İşçi ve İşveren için

Sağlıklı Yaşamak için

İnsanlık için

Mutluluk için

Ülke için

Aileler için

Çocuklar için

Eşler için

Anne-Baba için

Kısaca hepimiz için gerekli.

 

Parasal değeri olmayan, zaman kaybı bulunmayan çok küçük ihmaller sonucu oluşacak acılara fırsat vermeyin. Kader deyip, tedbiri kenara itmeyin.

 

Sunulan Hizmetler

 

– OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması

– Kişisel Gelişim Eğitimleri

– İşveren, Yönetim ve İdari Kadronun İş Güvenliği ile İlgili Bilgilendirilmesi Eğitimi

– Çalışanların Bilgilendirilmesi

– Bilinçlendirilmesi Eğitimleri