İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı; İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

 

KAİZENİZMİR OSGB; Deneyimli ve uzman kadrolarıyla, İşletme ve işyerlerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; müşterilerine ait işletme ve işyerlerinde,

 

• Mesleki risklerin önlenmesi,
• Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması,
• İşletme ve işyerlerinde olası risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması için; 

üretim süreci içerisinde ortaya çıkabilecek tehlikeleri ve riskleri tespit etmek ve önlemek için Tehlike ve Risk Değerlendirmesi hizmeti vermektedir.

 

İşletmenizin kurumsal yapısına uygun risk analizi metodunu sizlerin onayını alarak belirlemekte ve uygulamaktayız. Bütün proseslerinizi ayrıntılı bir şekilde irdeleyerek tehlikeleri belirlemekte, tehlikelerden kaynaklanan riskleri analiz edertanımlayarak pratik ve etkin çözüm yöntemleri üretmekteyiz. Doğru risk değerlendirme birimlerini kullanarak işletmenizi sıkıntıya düşürecek, hedeflerden sapmalar oluşturabilecek uygunsuzlukların oluşmasına engel olmaktayız. Risk Analizi Çalışmalarını; Risk Analizi çalışma grubunun oluşturulması, Çalışma Grubuna Risk Analizi Eğitimi Verilmesi.