Şirketimiz, kurucuları olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan emekli konularında 30 yıllık deneyime sahip uzman sosyal ve teknik (iş güvenliği) Baş Müfettişlerinin idaresinde, uzman kadrosu ile 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık, rehberlik, eğitim ve denetim hizmetleri sunmaktadır.

 

İş Mevzuatına göre, işin yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği dallarında ayrı ayrı vereceğimiz danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle, işletmenizin karşı karşıya bulunduğu risklerin azaltılması, çalışma koşullarınızın mevzuata uygun hale getirilmesi, uygulanacak eğitim programlarıyla iş kazalarının önlenmesi, bu suretle bu konuda meydana gelebilecek iş kazaları neticesinde işyerinizin gereksiz olarak mahkemelerde iş davaları, maddi ve manevi tazminat davalarına muhatap olmaması, ayrıca denetim elemanları tarafından yapılacak denetimlerde idari para cezasına maruz kalmaması hedeflenmektedir.

 

Bilindiği üzere, 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelikle, işyerlerine işyeri tehlike sınıfları dâhilin de A Sınıfı Mühendis ve Teknik Elemanlardan oluşan sertifika sahibi iş güvenliği uzmanı istihdamı zorunluluğu getirilmiş, bahse konu yönetmeliğin 35, 36, 37, 38 ve 39. ncu maddelerinde iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, çalışma süreleri, görevleri, yetkileri ve yükümlülükleri belirtilmiş bulunmaktadır. Şirketimiz bünyesinde  A ,B,C Sınıfı sertifikalı uzmanlarımız mevcut olup, ihtiyacınız halinde belirtilen hizmetler karşılanacaktır.

 

 

Yukarıda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi için “Yıllık Çalışma Programı” hazırlanacağından, danışmanlık sözleşmesinin imzalanması sırasında işyerinizde gerekli değerlendirmeler yapılacak, acil ve riskli görülen noktalarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.