Sorumlu Müdür Atamaları Hakkında;

Yetkilendirilmiş OSGB’lerin sorumlu müdür değişikliği işlemleri 08.06.2015 tarihine kadar kabul şerhli görevlendirme yazılarının Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi sureti ile gerçekleştirilmekte iken 08.06.2015 tarihi itibarı ile bahsi geçen işlemler İSG-KATİP üzerinden gerçekleştirilecektir.

Sorumlu Müdür değişikliğinin İSG-KATİP üzerinden yapılması sürecinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

Genel Müdürlüğümüze herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.
 
Sorumlu Müdür değişikliğine ilişkin işlemler İSG-KATİP üzerinden yapılacaktır.
 
Sorumlu müdür atamalarında OSGB’nin yetkilisi olarak OSGB’nin bağlı olduğu SGK işyeri e-bildirge kullanıcısı tarafından gerçekleştirilecektir.  
 
Sorumlu müdür ataması yapılacak kişinin farklı bir işyeri ile herhangi bir sözleşmesinin olmaması şartı aranacaktır.
 
Sorumlu müdür ataması yapılan kişinin İSG-KATİP üzerinden ilgili atamayı onaylaması gerekmektedir.
 
Sorumlu müdür ataması yapılan kişinin ilgili OSGB ile tam zamanlı sözleşmesi yapması zaruri olmakla birlikte üzerinde sorumlu müdür sözleşmesi bulunan bir kişinin farklı bir işyeri ile herhangi bir sözleşme yapmasına izin verilmeyecektir.
 
Sorumlu müdür olarak ataması yapılan kişinin görevlendirme satırında yer alan “Srm. Mdr.  Şartlar” kısmının “Sağlandı” olmaması durumunda ilgili kişinin sorumlu müdür atması tamamlanmış sayılmayacaktır.
 
Görevden ayrılan sorumlu müdürün yerine atanacak yeni sorumlu müdür ataması için asgari süre olarak mevzuatta belirtilen 30 günlük sürenin kontrolü İSG-KATİP görevlendirmeleri üzerinden takip edilecektir.

 

Yetkili Kurumların mağdur olmamsı adına bahsi geçen hususlara riayet etmesi önem arz etmektedir.