MÜHENDİSLİK KONTROLLERİMİZ


Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü

 

Kaldırma araçlarının periyodik testleri teknik kadromuz tarafından yapılmakta ve sonuçlar tarafınıza raporlandırılmaktadır.

 

 

 

 

Kompresör ve Diğer Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

 

Basınçlı kapların periyodik testleri teknik kadromuz tarafından yapılmakta ve sonuçlar tarafınıza raporlandırılmaktadır.

 

 

 

 

İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİMİZ


Ortam Gürültü Ölçümü

 

 

Yapılan gürültü ölçümleri neticesinde hazırlanan gürültü haritaları ile gürültü dağılımı net bir şekilde görülmekte ve alınması muhtemel önlemlere plan üzerinden kolaylıkla karar verilebilmektedir.

 

Gürültü ölçümleri noktasal ve dozimetrik olarak iki şekilde yapılmaktadır. Gürültü ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

 

 

 

Titreşim Ölçümleri

 

İşletmelerde makine-ekipmanlardan yayınlan titreşim hem makine hem de çalışanlara zarar vermektedir.

 

Titreşim ölçümleri el-kol titreşim ölçümü ve bütün vücut titreşim ölçümü olarak iki şekilde yapılmaktadır. Titreşim ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

 

 

İç Ortam Toz Ölçümleri

 

Tesis çalışma alanının hava kalitesinin önemli parametrelerinden bir tanesi çalışma alanında bulunan toz konsantrasyonudur. Çalışma alanındaki toz konsantrasyonlarından dolayı oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçebilmek için ortamdaki toz konsantrasyonlarının belirlenmesi ve gerekli önlenmlerin alınması gerekmektedir.

 

İç ortam toz ölçümleri dozimetrik ve lokal ölçümler olarak iki şekilde yapılmaktadır. Toz ölçümleri sonucunda hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

 

 

 

 

Aydınlatma Ölçümü

 

İyi bir aydınlatma işlemlerin sağlıklı, temiz ve düzgün olmasına katkıda bulunur. İşyerinin Aydınlatma artları; işçilerin, çabuk, doğru, rahat ve güvenli görmesi açısından önem taşır.

 

 

 

Termal Konfor Ölçümleri

 

İşyerinde uygun termal konfor şartlarının sağlanması; çalışanların performansını artırmak ve çalışanların sağlığı üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmama amacıyla önem taşımaktadır.

 

Yanıcı Parlayıcı Gaz Ölçümleri

 

Çalışma alanının hava kalitesini ve çalışma alanının güvenliğini etkileyen parametrelerden bir tanesi de çalışma alanında bulunan toksik gazlar ile yanıcı parlayıcı gaz(LEL) konsantrasyonlarıdır.

 Yapılan ölçümler neticesinde hazırlanacak olan ölçüm raporları bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde tarafınıza en kısa sürede iletilmektedir.

 

 

 

 

Elektrik ve Paratoner Topraklama Kontrolü

 

 

 

 

ÇEVRESEL HİZMETLER

 

Çevre Kanunu ve İlgili yönetmelikler doğrultusunda hava kirliliği, su kirliliği, ortam ve gürültü kirliliği ile ilgili olarak firmamız tarafından aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.

 

Çevre İzin Dosyalarının Hazırlanması ve Takibi

 

 

“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” doğrultusunda tesisinize alınması gereken çevre izin belgesi konusunda verdiğimiz hizmetlerdir.

 

 

 

 

Emisyon Ölçümleri

 

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında tesisinizde bulunan bacalarda ve tesis etki alanında yaptırdığımız ölçümlerdir.

 

 

Çevresel Gürültü Ölçümü ve Akustik Rapor Hazırlanması

 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında verdiğimiz hizmetlerdir.

 

 

ÇED Raporları

 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında verdiğimiz hizmetlerdir.