A) Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında Düzenlenen Sağlık Raporlarına


Esas Teşkil Eden Tetkikler

 

1. Akciğer Grafisi (Yılda 1)

2. Solunum Fonksiyon Testi (Yılda 1)

3. Kulak Odyo Testi (Yılda 1)

4. Tam Kan (Yılda 1)

5. Kanda Ağır Metal (Yılda 1)

6. Tetanos Aşısı (Yılda 1)

7. Risk Gruplarına Göre Belirlenecek Diğer Tetkikler

8. Göz Muayenesi (Yılda 1)

 

B) Portor Muayenesine


Esas Teşkil Eden Tetkikler

 

1. Akciğer Grafisi

2. Gaita Kültürü

3. Gaita Parazit

4. Burun Kültürü

5. Boğaz Kültürü

6. El Kültürü

7. Hepatit B Taraması

8. Hepatit B Aşısı (Taraması Negatif Çıkanlara)

9. Grip Aşısı